Политика на Бутик „Сватбен ден“ за защита на личните данни

 „СВЕ – ВАРНА“ ЕООД (наричано по-долу Бутик „Сватбен ден“), със седалище гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ № 19, ет. 4, ап. 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 175444657, Електронна поща: svatbenden_varna@abv.bg; Адрес за контакт – гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 35

 Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 Моля, прочете внимателно Политиката на Бутик „Сватбен ден“ за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

 Предоставянето на лични данни на сайта wedboutique.com , svatbenden.bg или в магазина на Бутик „Сватбен ден“ е напълно доброволно.

     Важно е да Ви информираме, че:

    Бутик „Сватбен ден“ се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.

    Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.

    Бутик „Сватбен ден“ НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

    Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

    Попълвайки запитване през формата за контакт на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Бутик „Сватбен ден“ като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

     Защо събираме данните Ви?

    Използвайки уеб сайта ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници и оферти, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.

    Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.

    Личните данни се събират в минимален обем. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

     Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетители на сайта, собственост на Бутик „Сватбен ден“. Посетител е всяко лице заредило сайта на Бутик „Сватбен ден“ в уеб браузъра си.

     Категории лични данни събирани от Бутик „Сватбен ден“:

    Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.

    Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, телефон, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя.

    Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Бутик „Сватбен ден“. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

    Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта ни са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

    Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки.

     Потребители попълващи запитване в секцията за Контакти (не е нужна регистрация в сайта на Бутик „Сватбен ден“)

    Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон.

    Цели на обработването: Маркетингови цели.

    Срок на съхранение: 10 години

    Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

     Кой друг може да получи данните Ви?

    Бутик „Сватбен ден“ при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

    има изрично съгласие от ваша страна;

    има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;

       Какви са Вашите права?

    При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.

    За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: svatbenden_varna@abv.bg.

    Бутик „Сватбен ден“ не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.

     Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента от Бутик „Сватбен ден“.

     Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки.

     Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

    Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.